02 / 421 33 33 sitis@sitis.si
Predgovor
Časi zlate, diamantne ali naftne mrzlice so preteklost, nastopilo je obdobje, kjer je vir največjega bogatenja postalo človeško telo. Sodobni rudniki “zlata in diamantov” so postala naša telesa. Potreba po stalnem hranjenju in želja po čim bolj zdravem in daljšem življenju na eni strani ter nezmožnost samooskrbe s hrano in preprečevanje ali zaničevanje naravnih načinov zdravljenja na drugi strani so zlate kokoši sodobnih kapitalistov, ki jim vsak dan nosijo večja zlata jajca.
Do neke mere smo še vedno pravno formalno lastniki teh “sodobnih zlatokopov” in še vedno imamo pravico izbire. Ta pravica pa se kaj kmalu izkaže kot navidezna pravica do izbire med različno hrano in različnimi načini zdravstvene oskrbe. Resnično lahko izbiramo med podobnimi proizvajalci podobno pakirane hrane, med podobnimi načini zdravljenja s podobnimi zdravili. V prijetni brezbrižnosti prepuščamo drugim, da predpisujejo in svetujejo, kaj je za nas dobro, koristno ali zdravo. Nikoli doslej nismo bili deležni takšne skrbi, nikoli ni bilo tako pestre ponudbe in nikdar doslej ni bilo toliko bolnih, lačnih, žejnih, nesrečnih in samomorilnih.
Nosečnost in rojstvo otroka dojemamo kot medicinski uspeh, smrt pa kot posledico dokončne nezmožnosti farmacevtskega zdravljenja. Tudi vse, kar je med spočetjem in smrtjo, postaja področje vpliva farmacevtske medicine. Medicina postaja monopolni represivni aparat, ki nas “zdravi” brez našega dovoljenja ali celo v nasprotju z njim, pri čemer le sledi globalnim trendom kapitalizma, kjer je vse blago: življenje in smrt, zdravje in bolezen, hrana in lakota, vojna in mir.
Država namesto krepitve obveščanja in ozaveščanja prebivalstva, kako naj samo čim bolje skrbi za svoje zdravje in tudi svojo bolezen, ustvarja razmere, kjer to počne nekdo, ki po logiki razmer skrbi najprej za svoj dobiček.
Vse je postalo predmet skrbi medicinske industrije: nespočetje (kontracepcija), spočetje, nosečnost, rojstvo, staranje, umiranje, spanje, sončenje, prehrana, postenje, debelost, stres … in seveda preprečevanje in zdravljenje bolezni. Farmacevtska medicina ne skrbi več zgolj za bolne, njeni pacienti postajajo tudi zdravi državljani. Podredila si je ne le posameznike, še država je postala ena velika bolnišnica, družba pa kolektivni pacient. Terapevtska država je spodbujevalka in zaščitnica nasilnega osvajalnega pohoda medicine. Po vzoru državne medicine tudi državni organi, zadolženi za hrano, predpisujejo, kaj morajo jesti otroci v jaslih, vrtcih in šolah, kaj bolniki v bolnišnicah. Naivni državljani, prepričani, da država dobro skrbi za naše interese, takšno prehranjevanje sprejemamo kot ustrezno, koristno in zdravo.
Pričakovali bi, da bi ta vseobsegajoča, globoka, marketinško in finančno izjemo podprta dejavnost, ki se izvaja tudi pod grožnjo državnih sankcij, prispevala k vsesplošni blaginji, ki bi jo merili z zmanjšanjem števila bolnikov, manjšo porabo zdravil, manjšim številom bolniških izostankov, večjim deležem srečnih in zdravih posameznikov.
Nasprotno: na vsakem koraku vidimo, da sodobni farmacevtski, medicinski in pre-hranski establišment ne uresničuje naših pričakovanj.
Vsako leto multinacionalke porabijo milijarde evrov, da nas prepričujejo, kako kakovostno skrbijo za naše zdravje, da je industrijsko pripravljena hrana zdrava in kako-vostna, kako medicina napreduje, kako neznansko velike dobičke farmacija namenja raziskavam, kar naj bi prispevalo k našemu zdravju in odkritju zdravil za zdaj neozdravljivih bolezni. Posledice te velike skrbi so pogubne. Število kroničnih bolnikov nenehno narašča, za zdravljenje namenjamo več denarja, čakalne vrste se daljšajo, število duševno trpečih eksponentno raste. Vsako leto potrebujemo več zdravnikov, medicinskih sester, zdravstvenih inženirjev in tehnikov, bolnišnic, novih zdravil, operacij, aparatur … Več kot je zdravnikov, bolnišnic in zdravil – manj smo zdravi! Bolj kot skrbijo za naše zdravje – bolj smo bolni!
Država ne ščiti interesov državljanov, ščiti interese tistih, ki so financirali volitve in prihod na oblast. Izdali so naše zaupanje in zdaj je čas, da ponovno jasno in glasno povemo, kaj od strokovnjakov in znanstvenikov pričakujemo, celo zahtevamo. Nismo njihovi talci, ta planet ni njihov laboratorij ali peskovnik.
Pogubno bo, če bomo obtičali v vlogi pasivnih kupcev “zdravil” in “zdrave hrane” ter dovolili, da nas izločijo pri odločanju o naših življenjih in življenjih naših potomcev.
Čevljev nikar naj ne sodi le čevljar!
 
“Le čevlje sodi naj Kopitar!” je duhovito, a ne preveč izvirno, zapisal France Prešeren, ko je opozoril, da naj o strokovnih vprašanjih sodijo le strokovnjaki. Veliko pred njim so stari Rimljani opozarjali, da naj o čevljih sodi čevljar, kar je takrat veljalo, enako kot pri Prešernu, predvsem za področje umetnosti oz. kulture.
Od tistih časov naprej je bil ta pregovor velikokrat zlorabljen za zaščito interesov skupine strokovnjakov in za diskvalifikacijo tistih, ki niso bili zadovoljni z njihovimi izdelki ali storitvami. Lažje je bilo reči “ti nisi strokovnjak, zato bodi tiho,” kot priznati napako, odgovarjati zanjo ali pa se ukvarjati z argumenti. Namesto argumentov – diskvalifikacija.
Pri čevljih niso pomembni le čevljarji. Pomembna je noga in ta najbolje oceni, ali so čevlji pravi. Ni treba biti čevljar, da veš, ali so čevlji pretesni, prehitro razpadejo ali so zgolj neudobni. Kako bi bilo zanimivo: pridete k čevljarju in rečete, da vas čevelj žuli, on pa odvrne: “Ali ste čevljar? Niste! Potem o čevljih ne morete soditi! O čevljih naj sodi le čevljar!”
Čevljev nikar naj ne sodi le čevljar. Čevlje sodi naj – noga! Ta najbolje ve, kako dober je čevljar. Vztrajanje na “čevlje naj sodi le čevljar” je lahko racionalno in upravičljivo, ko gre za čisto strokovno-tehnična vprašanja, kot je na primer, katero lepilo uporabiti pri nekem materialu.
Ljudje smo pač ljudje ne glede na poklice: smo odlični in slabi, natančni in površni, odgovorni in neodgovorni, naduti in skromni, intelektualno radovedni in intelektualno leni, objektivni in subjektivni, pošteni in nepošteni. To velja za čevljarje, odvetnike, zdravnike, politike, duhovnike, gospodinje, kuharje in vse druge. Nikdar ne smemo nikomur verjeti kar tako, še posebej ne takrat, ko se sklicuje na “le čevlje sodi naj čevljar”. Čevljev nikar naj ne sodi le čevljar!
O storitvi naj sodi naročnik!
 
Ali si lahko samo predstavljate, v kako nesrečni družbi bi živeli, če bi o čevljih sodili le čevljarji, pravniki o pravici, ekonomisti o denarju, agronomi o sadju in zelenjavi, zdravniki o zdravju? Večina bi imela premajhne ali prevelike čevlje, največ pravic bi ime-
li pravniki, ekonomisti bi bili najbogatejši, jedli bi le tisto, kar drugim zraste na njihovih vrtovih in kar nam nekdo reče, da je za nas dobro, bolnišnice bi bile prepolne bolnikov. Morda res nismo zelo daleč od takšne družbe, a ravno to nas zavezuje h kritičnemu pre-misleku in aktivnostim za boljšo družbo.
Povsem legitimni in naravni so poskusi zapiranja stroke pred kritičnimi uporabniki. Razumeti moramo naravno težnjo, da se čim več napak skrije pod plašč strokovnosti in stran od laične javnosti. Še bolj pomembno je razumeti, da je to početje za uporabnike (naročnike in plačnike) nevarno. Na številnih področjih smo spoznali to nevarnost in vloženih je bilo veliko naporov, da imamo varuha človekovih pravic, ki ni ne pravnik ne politik, demokratični standard je, da notranji minister ni policist ali da obrambni mini-ster ni vojak. Najbrž bo nekoč demokratični standard, da minister za zdravje ne more biti zdravnik! Kako dolgo je trajalo, da smo dobili varuha bolnikovih pravic, pravico do drugega zdravniškega mnenja, pravico do izbire zdravnika ipd. Družbenega, civilnega in laičnega nadzora nad neko celotno stroko in posameznimi izvajalci ni nikoli dovolj, posebej ga je premalo na področju zdravja.
Velikokrat sem bil tudi s strani intelektualcev deležen opominov, naj ne govorim in pišem o stvareh, za katere nisem formalno strokovno kvalificiran. Kot kronski dokaz, da imajo prav, navajajo, da se nihče ne bi pustil operirati frizerki in frizirati kirurgu. Na prvi pogled simpatična in jasna, v bistvu pa podcenjujoča in primitivna prispodoba, še bolj utrjuje nevarno prakso cehovskega zapiranja pred kritično javnostjo. Še izkušenemu in uglednemu televizijskemu novinarju v oddaji o cepljenju uide vprašanje nasprotniku obveznega cepljenja, kaj je po poklicu. Ko je gospod odgovoril, da je tehnik, je bil izid dvoboja jasen: zdravnik, torej strokovnjak, 1, tehnik, tj. nestrokovnjak, 0. Navzlic temu, da pogovor ni potekal o strokovnih rečeh: odmerkih, kombiniranju in načinih cepljenja ter drugih stvareh, povezanih s tehnologijo cepljenja, ampak o rečeh, ki zanimajo javnost in o katerih moramo razpravljati tudi nezdravniki: kakšne dokaze imamo o koristnosti cepiv, koliko časa cepiva učinkujejo, kakšne neželene posledice imajo ipd. Ne glede na to se vplivni novinar ni postavil v bran interesu javnosti, ampak stroke.
V svojem blogerskem zapisu o cepljenju vplivni zdravnik prof. dr. Ihan zapiše: Če bi anonimni dvomljivec kot vzrok za padec letala na primer razglasil varčevanje pri številu letalskih motorjev, ne bi dobil niti sekunde medijske pozornosti, dokler svoje teze ne bi utemeljil z logiko in izračuni, ki jih uporabljajo konstruktorji letal.
Med resnimi mediji preprosto ni urednika, ki bi v enakovreden položaj za in proti postavil stoletno tehnološko tradicijo, ki je izdelala že milijone letal, ter na drugi strani samooklicanega fantasta, ki bi o letalstvu želel razpravljati v svojih nikomur razumljivih metaforah.
Odprta družba želi participacijo in debato, ampak debata mora biti v dogovorjenem družbenem diskurzu, ki ima težo. To je morda ideologija učinka, ampak hvalabogu. Brez nje si danes nihče ne bi upal na letalo.
Ta nadvse nekorektna prispodoba z letalskimi motorji ima namen diskvalificirati nezdravnike, ki naj ne bi bili zmožni “dogovorjenega družbenega diskurza”. Predlagani strokovni diskurz o motorjih (ali naj ima letalo dva ali štiri motorje) je primerljiv z diskurzom o številu cepljenj (cepiti dva- ali štirikrat). To ni tema za javni diskurz, uporabnikov to ne zanima. Uporabnikov ne zanima število motorjev ali število cepiv, zanima nas varnost letenja in cepljenja in za to ni treba biti letalski inženir ali zdravnik.
Ni treba biti letalski inženir, da bi vedel, koliko letal je padlo. Če se v večini pri-merov izkaže, in to lahko vidijo tudi laiki, da letala padajo zaradi odpovedi motorja, dogovorjen in nujen družbeni diskurz ne zadeva števila motorjev, ampak varnost letenja. Zloraba najhujše vrste je pozivanje v imenu znanosti “zaupajte nam”, ne da bi dokazali, da so vredni zaupanja. Strašljivost te primerjave je poskus določanja, kaj je “dogovorjeni družbeni diskurz”, in razglašanje takšnega vsiljenega diskurza kot že sprejetega. Tovrsten diskurz ni bil nikoli dogovorjen in upam, da nikoli ne bo, a mnenjski voditelji s področja stroke (v tem primeru medicine) nam podtaknejo svojo željo kot dejstvo. Čez nekaj časa se nihče ne bo spraševal, na čem temelji to dejstvo, sprejeli pa ga bodo kot nekaj, kar je samo po sebi umevno in neproblematično. Po mnenju vplivnega zdravnika in profesorja na medicinski fakulteti naj bi se bilo dovoljeno pogovarjati le tehničnim strokovnjakom (ti naj bi bili edini sposobni sodelovati v “družbeno dogovorjenem diskurzu”), vsi drugi naj bi bili nevarni paranoiki. Tako nas obravnavajo v javnih nastopih in tudi v ordinacijah: zdravniki naj bi vedeli, kaj je za nas najkoristnejše, državljani pa smo lahko le ubogljivi objekti.
Ideologija učinka na področju zdravja zahteva natančno definicijo, kaj kot posamezniki razumemo kot želeni učinek. Zaželeni učinek ni zdravljenje, ampak zdravje, ni trajanje, ampak kakovost življenja. Edino naročniki storitve določamo, kaj je želeni učinek, in edino mi lahko sodimo o izvedbi naročene storitve (torej o učinku) – to velja tudi in predvsem za storitve zdravljenja.
Bolniki naročamo zdravje in ne zdravljenja
 
Tako kot letalski potniki ne naročajo prevoza z letalom z določenim številom motorjev, bolniki ne naročamo postopkov, ne smernic, ne protokolov. Prav tako ne naročamo zdravil, temveč končno rešitev – ozdravitev oziroma zdravje, zato z vso pravico sodimo o uspešnosti končnega izida. To je naravno pravo in noben dogovorjeni družbeni diskurz, tudi če bi bil opredeljen, ne more biti nad to naravno pravico.
Moramo postati bolj zahtevni, samozavestni in odgovorni. Pri določenih strokovnih vprašanjih niti stroka ni enotna in tudi ne more biti, saj zdravljenje ni eksaktna znanost. Zdravnik (ali zdravniške ekipe) tehta, s kakšno verjetnostjo in v kakšnem obsegu bo neko zdravilo ali postopek prispevalo k ozdravitvi ob hkratni škodi, ki jo bo bolnik pri tem utrpel. Vsekakor gre za subjektivno presojo. Upravičeno lahko zahtevamo, da nam vsakič znova zdravstveni strokovnjaki predstavijo različne strokovne ocene in prognoze uporabe različnih postopkov ali zdravil. Normalno je, da se posamezni strokovnjak opredeli za kakšno od variant in predstavi svoje argumente, narobe pa je, kadar drugačno mnenje zamolči, ga prezre ali celo diskvalificira brez argumentov. Ne samo da je narobe, nevarno je za naše zdravje!
Obstaja veliko področje medicine (skrbi za zdravje), ko ni treba biti zdravnik ali zdravstveni delavec, da bi razumel, kako kaj deluje in zakaj. Vztrajno si moramo prizadevati, da je to področje vsak dan obsežnejše. Zdravniki se učijo iz literature, ki ni dostop-na in razumljiva samo njim. Po drugi strani smo ljudje vsak dan bolj izobraženi, bolj obveščeni, bolj ozaveščeni in se lažje naučimo tudi strokovnih stvari. Še pred nekaj desetletji si nihče ni sam meril krvnega tlaka, danes si sami merimo krvni sladkor, določamo odmerek inzulina, celo sami dializiramo (peritonealna dializa) ipd. Zdaj lahko mimogrede pridobimo številne informacije in izvemo za drugačna mnenja drugih zdravnikov. Neredko lahko bolnik o konkretni bolezni ve skoraj toliko kot zdravnik. Če nekemu zdravniku predstavimo nasprotno mnenje drugega zdravnika, potem gre v prispodobi za odnos “čevljar proti čevljarju” in nihče nima pravice reči, da se kot laiki vmešavamo v strokovne reči.
Vsako zdravljenje mora biti hkrati samozdravljenje, pri katerem potrebujemo strokov-
no podporo, ki zajema tudi izobraževanje, vključno s predstavitvijo zanesljivih virov informacij. Upravičeni smo do strokovnih argumentov, ki jih razumemo, in ne smemo dovoliti, da je edini argument bela obleka oz. stetoskop okoli vratu.
Državljani hočemo biti zdravi
 
Državljani imamo pravico živeti v okolju, ki ne škoduje našemu zdravju. Ali onesnažen zrak vpliva na naše zdravje, ni strokovno vprašanje, o katerem naj bi imeli pravico razpravljati in odločati le strokovnjaki. Za državljane je manj pomembno, ali je zrak (voda, prst) onesnažen s to ali ono kemikalijo, ne zanimajo nas kemične reakcije in druge strokovne reči. Če je v nekem kraju tovarna in krajani dvakrat pogosteje zbolevajo za rakom, je treba tovarno zapreti in okolje sanirati. Strokovnjaki naj odločijo, kako tehnično opraviti sanacijo.
Državljanom ni treba vedeti za kemično sestavo posamičnih hranil, za potek metabolizma, ki je tudi vrhunskim strokovnjakom še vedno enigma in ga ne razumejo v celoti. Če vsako leto vse več ljudi postane predebelih, če vse pogosteje zbolevamo za boleznimi, ki so neposredna posledica prehrane, imamo pravico trditi, da je s hrano, ki jo najpogosteje uživamo in nam jo predstavljajo kot zdravo, nekaj narobe. Imamo pravico do informacij, katera hrana je zdrava, in pravico do lahkega dostopa do te hrane, posledice pa morajo biti vidne v vsakoletnem zmanjševanju števila bolnikov.
Ko padeš z drevesa
 
Ko je v neki zgodbi iz zen budizma modrec padel z drevesa, je rekel: “Nočem zdravnika, pripeljite mi nekoga, ki je padel z drevesa!” in tako poudaril pomen izkušenj drugih ljudi z enakimi težavami. Danes so nasveti in izkušnje ljudi, ki so imeli enake ali podobne zdravstvene težave, hitro dostopni: pogovor v zdravstveni čakalnici, društvih bolnikov, na spletnih forumih, blogih, v časopisih in predvsem knjigah. Hitro lahko veliko zvemo tudi o učinkovitosti posameznih postopkov ali zdravil. Seveda je treba biti pri izbiri vira informacij previden in zdravorazumsko nezaupljiv do informacij, pri katerih ne moremo preveriti avtentičnosti, strokovne in moralne kompetentnosti avtorja. Šele tako bomo lahko postali odgovoren in zahteven pacient, ki zna iz katerekoli oblike zdravljenja izvleči največjo korist zase.
Prebujanje iz zasanjanosti o lahkotnem in brezbrižnem življenju, v katerem bodo drugi skrbeli za naše dobro, je postalo svetovni mega trend. Morda res še ni prepozno. S tem optimizmom in željo, da bi skromno prispeval k temu gibanju, sem se lotil pisanja te knjige.
Odgovori na napačne izzive so napačni odgovori
 
Medicina z vsemi svojimi vejami in farmacija sta se enako kot drugi družbeni podsi-stemi (npr. prehranska industrija ali banke) odzivali na izzive svojega časa. Nista nastali kot samostojni projekt zlobnih osebkov, ki so hoteli škoditi vsem.
Ker so bili izzivi napačni, smo dobili napačne reakcije. Hoteli smo imeti več, kot zaslužimo, in imamo dolžniško (bančno) krizo. Hoteli smo jesti hitro in “okusno” in imamo prehransko in zdravstveno krizo. Hoteli smo takojšnjo rešitev za zdravstvene težave, zato imamo krizo zdravstva in zdravja. Kot vsa druga podjetja so tudi medicinska, farmacevtska in prehranska izkoristila poslovno priložnost. Sčasoma so krepila svoj vpliv, povečevala število kupcev in obseg potrošnje pri obstoječih kupcih. Obnašala so se torej povsem racionalno in legitimno v danem družbenem kontekstu. Naše nezdravo norenje v potrošništvo, v “imeti in imeti”, pospešeno s strani industrije, je ustvarilo nezdravo družbo, nezdravo hrano in nezdravo medicino.
Moje pisanje ni uperjeno proti farmaciji ali medicini, vsaj ne v tistem delu, ki obsega korenine in vzroke njunega nastanka. Od njiju ne pričakujem nobenih samokritičnih reakcij ali samosprememb, ki bi bile v našo korist in njihovo škodo. Tako naiven nisem in vem, da bi to bila čista iluzija.
Knjiga je poskus odstiranja resnice, poskus, da bi bralci kot zainteresirani državljani uvideli, kako in zakaj so nam stvari ušle z vajeti ter kako se spreminjajo v svoje nasprotje in grožnjo, da bodo v celoti zagospodarile našim življenjem. Upam, da je še čas za spremembe, a prevelik optimist nisem. Odvisno je od nas. Samo naše spremenjeno obnašanje lahko ustvari zadosten pritisk za spremembe pri drugih.
Spremembe so možne le, če ustvarimo drugačno moč – moč, ki se ne meri z denarjem. To je moč lastnega znanja, moč aktivne odgovornosti za tisto, kar nam je pomembno. Šele ko prevzamemo odgovornost za svoje življenje, svoje zdravje, svojo bolezen in svojo usodo, postanemo odrasli, odgovorni in svobodni ljudje. Dotlej naivno otročje čakamo, da nam bo nekdo drug (simbolni oče) pomagal in reševal naše težave. Odrasli ljudje se zavedajo, da na tem svetu vsak rešuje le svoje težave in skrbi za svoje interese.
Kot kritični intelektualec ne pristajam na frazo, naj o čevljih sodi le kopitar, ali na “dogovorjeni družbeni diskurz”, ki bi zagotovil intelektualni monopol tehnokratom.
S prstom pokažem predvsem na nas same, ki sprejemamo vlogo pasivnih, nemočnih, nezahtevnih in nezainteresiranih, kot da nam sploh ne bi bilo mar lastnega zdravja. Pokazal bom, kaj so temeljni vzroki zbolevanja. Spoznali boste dejansko (ne)moč sodobne medicine in s prstom bom pokazal na tiste, ki ne skrbijo za naše zdravje in dobro počutje, čeprav vztrajno trdijo drugače. Pokazal bom na škodljivo prakso državnih in drugih institucij, ki bi morale ščititi državljane, predvsem tiste, ki se sami ne morejo oziroma ne znajo. S prstom bom pokazal tudi na tisto, kar bi nam brezpogojno koristilo in hkrati nikomur škodilo.
Nekoč je neki pesnik zapisal: Samo norec v prst gleda, ko ta luno kaže. Ne glejte v moj prst. Niso krivi prinašalci slabih novic. Slaba novica je lahko dobra novica, če jo razumemo in se iz nje nekaj naučimo.
Če parafraziram Tolstoja, resnične besede niso prijetne, prijetne niso resnične. Koristno ni zmeraj prijetno in prijetno ni vedno koristno. Poslanstvo te knjige je sporočiti koristno resnico, ki lahko postane prijetna.